+90 (332) 237 74 23

Sosyal Medyada Biz}

ETA:SQL

ETA:SQL

ETA:SQL Nedir?
ETA:SQL, aynı ETA Versiyon 8 SQL’de olduğu gibi ETA’nın bundan önceki DOS ve Windows tabanlı diğer versiyonlarının vazgeçilmez kıldığı kullanım kolaylığı ve direkt entegrasyon üzerine inşa edilmiştir ve ETA’nın çeyrek asırlık tecrübesini en yeni teknoloji ile birleştirir.

ETA:SQL Farkı
Diğer versiyonlarımızdan farklı olarak ETA:SQL kullanıcılarımız tarafından geliştirilmeye müsait bir yapıya sahiptir. ETA’nın muhasebe programları alanındaki tartışılmaz üstünlüğünün sağladığı sağlam altyapı, SQL teknolojisi sayesinde yeni bir seviyeye ulaşmaktadır.

ETA:SQL’in Üstünlükleri Nelerdir?
Sınırsızlık Kavramı..ETA:SQL’in en önemli özelliklerinden biri sınırsızlık kavramıdır. Sınırsız sayıda rapor, fatura, fiş, tanım, vs. imkanıyla büyük işlem hacmine sahip tüm müşterilerimizin her türlü muhasebe ihtiyacını eksiksiz karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Tümüyle Modüler Yapı
ETA:SQL de modüler yapısı ve eklenebilen opsiyonları sayesinde bir işletmenin artan ihtiyacına ve maddi imkanlarına cevap verecek şekilde farklı seçenekler sunar. Kullanıcı tanımlı işlevleri sayesinde kısıtlamaları olan bir paket programın aksine, kullandıkça büyüyen ve gelişen bir muhasebe uygulaması olarak görev yapar. ETA:SQL versiyonumuzun içerdiği program modülleri temel anlamda diğer versiyonlarımızdaki modüllerin devamı niteliğindedir. Veritabanı özelliği ile bu modüllerin alışılmış işlemleri daha ileriye taşınmaktadır. Üstün raporlama özellikleri ise ETA:SQL’i müşterilerimizin hayal ettiği mükemmelliğe yaklaştırmaktadır. Aynı zamanda ETA’nın haklı ününü borçlu olduğu kullanım kolaylığı ve alışkanlık yaratan işlem mantığı SQL’e terfi etmeyi planlayan müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır. ETA:SQL de diğer tüm ürünlerimiz gibi arkasına ETA’nın güvenilir adı, kalite damgası ile müşteri ve bayi desteğini alıyor. ETA ismi zaten bu ürünümüzün de en büyük referansıdır.

Diğer ETA Versiyonlarının Devamı ve Kullanım Kolaylığı
ETA:SQL versiyonumuzun içerdiği program modülleri temel anlamda diğer versiyonlarımızdaki modüllerin devamı niteliğindedir. Veritabanı özelliği ile bu modüllerin alışılmış işlemleri daha ileriye taşınmaktadır. Üstün raporlama özellikleri ise ETA:SQL’i müşterilerimizin hayal ettiği mükemmelliğe yaklaştırmaktadır. Aynı zamanda ETA’nın haklı ününü borçlu olduğu kullanım kolaylığı ve alışkanlık yaratan işlem mantığı SQL’e terfi etmeyi planlayan müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır.

ETA Bilgisayar Güvencesiyle İçiniz Rahat
ETA:SQL de diğer tüm ürünlerimiz gibi arkasına ETA’nın güvenilir adı, kalite damgası ile müşteri ve bayi desteğini alıyor. ETA ismi zaten bu ürünümüzün de en büyük referansıdır.

Neden ETA?
ETA Bilgisayar, çeyrek asırdır ticari uygulama yazılımları konusundaki uzmanlığını programları, hizmetleri ve müşteri memnuniyeti ile bir bütün halinde müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Neden ETA:SQL?
Günümüzde bilgi en değerli kaynak olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi güvenli bir şekilde saklamak, bu bilgiye hızlı ve esnek bir şekilde ulaşmak ve analiz edebilmek ise bilginin kendi kadar değerli sayılıyor. ETA, benzersiz tecrübesini, teknolojinin getirdiği imkanlarla birleştirerek bilgiyi değerlendirmenin en kolay yolunu ETA:SQL versiyonu ile sunuyor.

ETA:SQL Nedir?
ETA:SQL programı açık veritabanı kullanımı ile veri güvenliği, esneklik, kolaylık ve hız avantajıyla ileri teknoloji olanaklarını sunmakla kalmıyor, modüler ve esnek yapısıyla kurumsal ve ileri çözümler sağlıyor.

Bir Bakışta ETA:SQL
– Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs.. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler tamamlanabilir.
– Kullanıcının kendi istediği tipte sınırsız sayıda fiş tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlayabilmesi ile sınırsızlık kavramı ETA-SQL’in getirdiği en önemli yeniliklerden biridir. Böylece pek çok noktada kısıtlı sayıda tanımla yetinmek yerine isteğe bağlı olarak tanımların geliştirilmesi mümkündür.
– ETA-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.
– Eta SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, log(izleme), şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır. ekran görüntüsü
– ETA:SQLile sınırsız sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.
– Boyut (renk/beden), parti ve seri no takiplerinin depo bazında yapılabilmesi önemli avantajlar sağlar.
– ETA:SQLile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir.
– ETA:SQLgelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.
– Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi sağlanabilir.

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi Özellikleri

Client / Server Mimari
Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.
Maliyet
Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (masa üstü) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.
Veritabanı
Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.
Veri Bütünlüğü
İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.
Veri Saklama
Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

Yapısal Özellikler
– ETA:SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.
– Popüler veritabanı sistemlerinden çoğunu desteklemektedir ve hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.
– Windows’un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.
– Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı yapabilmektedir.
– Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.
– Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sağlar.

Genel Özellikler
– Modüler yapı
– Esnek tanımlama
– Parametrik yapı
– Esnek entegrasyon
– Sınırsız kayıt imkanı
– Windows uyumlu kullanıcı arayüzü
– Çok kullanıcılı çalışma imkanı
– Sınırsız sayıda şirketle çalışma imkanı
– Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme, kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak yetkilendirme yapılabilmesi
– Maliyet merkezleri tanımlanarak kar zarar hesaplarının maliyet merkezleri üzerinden takibi
– SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi
– Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi
– Raporların saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan veya azalan değerde sıralama yapılabilmesi ve bu değişikliklerin kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi
– Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlayarak fiş tiplerine bağlı muhasebe entegrasyon tablosu, evrak numarası takibi vs. özellikleri ve esnek olarak saha tanımları yapılabilmesi
– Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği
– Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi
– Her fiş tipi ve her kullanıcı için fiş girişlerinde esnek alanlar belirlenebilmesi
– Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi
– Şirket ve genel tabloların oluşturulmasında kullanıcıya göre ilk değerlerin (default) tanımlanabilmesi
– Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi
– Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme fişlerin aktarılabilmesi
– Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi
– Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların saklanması
– Stok, cari, kasa vb. fiş satırlarının istenilen kriterlere göre birleştirilebilmesi
– Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı
– Sınırsız sayıda makro tanımı
– İnternetten kur güncelleme
– Tüm raporların Excel, word, pdf, html, txt, rtf formatlarında alınabilmesi ve bu formatlarda e-posta gönderilebilmesi
– Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi
– Önceki versiyonlardan data transferi ile kolay geçiş imkanı
Satın Al

20 Temmuz 2015
ETA:SQL için yorumlar kapalı
817 kez görüntülendi